Leczenie zespołu cieśni kanału nadgarstka unikalną, nowatorską, opatentowaną, autorską Metodą "BP", umożliwiającą uzyskanie znacznej poprawy w leczeniu zachowawczym oraz w przywracaniu pełnej funkcji po zabiegu chirurgicznym.
 
  • Leczenie kręgosłupa
  • Masaże lecznicze
  • Rwa kulszowa i barkowa
  • Inne zabiegi
 

            

Beata Pruszkowska, założycielka Prywatnego Centrum Terapii Kręgosłupa w Wieliczce. Jest magistrem fizjoterapii, dyplomowanym terapeutą manualnym, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na różne schorzenia kręgosłupa oraz stawów. Leczy bóle kręgosłupa, stawów, kończyn, bioder, dyskopatie, urazy, dolegliwości narządów wewnętrznych, zburzenia czynności ruchu. Jest także autorką unikalnej, nowatorskiej, opatentowanej, autorskiej metody (Metoda BP) leczenia zespołu cieśni kanału nadgarstka, umożliwiającej uzyskanie znacznej poprawy w leczeniu zachowawczym oraz w przywracaniu pełnej funkcji po zabiegu chirurgicznym.

Ukończone szkolenia:
– SPORTS TAPING (Taping w Urazach Sportowych i innych)
– Terapia manualna wg koncepcji Mulligana
– Kurs masażu klasycznego „BIO-RELAX”
– Funkcjonalna Osteopatia i Integracja – FOI
– Kurs koncepcji Prioprioceptive Neurumuscular Facilitation
– Kurs PNF 1
– Terapia Kluczowych / Korespondujących Stref Odruchowych wg dr Marnitz`a
– Zajęcia rehabilitacyjne z dziećmi upośledzonymi umysłowo
– Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych

Współpraca Dydaktyczna:
Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie – prowadzenie wykładów dla kierunków Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo.

PUBLIKACJE:
The prooxidative-antioxidative system components
Polyunsaturated Fatty Acids
Healthcare in the light of bioethics
Medical Codes of Ethics

Protokół badania w metodzie „BP” w zespole cieśni kanału nadgarstka

INNE:

  

Prezentacja Metody „BP” podczas IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki w Krakowie 15-16 września 2017 r.