Leczenie zespołu cieśni kanału nadgarstka unikalną, nowatorską, opatentowaną, autorską Metodą "BP", umożliwiającą uzyskanie znacznej poprawy w leczeniu zachowawczym oraz w przywracaniu pełnej funkcji po zabiegu chirurgicznym.
  • Leczenie kręgosłupa
  • Masaże lecznicze
  • Rwa kulszowa i barkowa
  • Inne zabiegi

Beata Pruszkowska, założycielka Prywatnego Centrum Terapii Kręgosłupa w Wieliczce. Jest magistrem fizjoterapii, dyplomowanym terapeutą manualnym, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na różne schorzenia kręgosłupa oraz stawów. Leczy bóle kręgosłupa, stawów, kończyn, bioder, dyskopatie, urazy, dolegliwości narządów wewnętrznych, zburzenia czynności ruchu.

Ukończone szkolenia:
– SPORTS TAPING (Taping w Urazach Sportowych i innych)
– Terapia manualna wg koncepcji Mulligana
– Kurs masażu klasycznego „BIO-RELAX”
– Funkcjonalna Osteopatia i Integracja – FOI
– Kurs koncepcji Prioprioceptive Neurumuscular Facilitation
– Kurs PNF 1
– Terapia Kluczowych / Korespondujących Stref Odruchowych wg dr Marnitz`a
– Zajęcia rehabilitacyjne z dziećmi upośledzonymi umysłowo
– Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych

Współpraca Dydaktyczna:
Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie – prowadzenie wykładów dla kierunków Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo.

Artykuły prasowe:
The prooxidative-antioxidative system components
Polyunsaturated Fatty Acids
Healthcare in the light of bioethics
Medical Codes of Ethics

Prezentacja Metody „BP” podczas IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki w Krakowie 15-16 września 2017 r.